De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Braglia

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Bernard Braglia
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Bernard Braglia

Cumuleo