De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Branson

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Henri Branson
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Henri Branson

Cumuleo