De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Griet Vandewijngaerden

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Griet Vandewijngaerden
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Griet Vandewijngaerden
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Griet Vandewijngaerden

Cumuleo