De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vinciane Brockaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Vinciane Brockaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Vinciane Brockaert

Cumuleo