De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Bronselaer

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marcel Bronselaer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marcel Bronselaer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marcel Bronselaer

Cumuleo