De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Brotchi

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Brotchi
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Brotchi

Cumuleo