De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roel Bruyninckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Roel Bruyninckx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Roel Bruyninckx

Cumuleo