De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Buysse (baron)

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Paul Buysse (baron)
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Paul Buysse (baron)

Cumuleo