De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Callens

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Callens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Callens

Cumuleo