De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alexis Calmeyn

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Alexis Calmeyn
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Alexis Calmeyn

Cumuleo