De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van David Casterman

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door David Casterman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door David Casterman

Cumuleo