De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Charels

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean Charels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jean Charels

Cumuleo