De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacquie Chenoy

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacquie Chenoy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacquie Chenoy

Cumuleo