De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Vanhecke

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Frank Vanhecke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Frank Vanhecke

Cumuleo