De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lisette Vanhees

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Lisette Vanhees
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Lisette Vanhees

Cumuleo