De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geneviève Collart

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Geneviève Collart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Geneviève Collart

Cumuleo