De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Collin

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Alain Collin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Alain Collin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Alain Collin

Cumuleo