De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wilfrid Colmonts

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Wilfrid Colmonts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Wilfrid Colmonts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Wilfrid Colmonts

Cumuleo