De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Comanne

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Philippe Comanne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Philippe Comanne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Philippe Comanne

Cumuleo