De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Coppin

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Albert Coppin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Albert Coppin

Cumuleo