De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Cordeel

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Cordeel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Cordeel

Cumuleo