De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willem Coumans

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Willem Coumans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Willem Coumans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Willem Coumans

Cumuleo