De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Cremer

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Hubert Cremer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Hubert Cremer

Cumuleo