De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik Daems

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Hendrik Daems
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Hendrik Daems

Cumuleo