De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Dalcq

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Albert Dalcq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Albert Dalcq
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Albert Dalcq

Cumuleo