De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Daoust

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Daoust
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Michel Daoust

Cumuleo