De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Norbert De Batselier

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Norbert De Batselier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Norbert De Batselier

Cumuleo