De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudy De Brandt

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Rudy De Brandt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Rudy De Brandt

Cumuleo