De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc De Bruycker

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Luc De Bruycker
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Luc De Bruycker

Cumuleo