De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julie de Groote

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Julie de Groote
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Julie de Groote

Cumuleo