De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans De Herdt

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Frans De Herdt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Frans De Herdt

Cumuleo