De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Félicien De Laet

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Félicien De Laet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Félicien De Laet

Cumuleo