De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herman De Loor

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Herman De Loor
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Herman De Loor

Cumuleo