De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Vannoppen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Henri Vannoppen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Henri Vannoppen

Cumuleo