De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maurice Vanoevelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Maurice Vanoevelen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Maurice Vanoevelen

Cumuleo