De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jos Georges De Meyer

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jos Georges De Meyer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jos Georges De Meyer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jos Georges De Meyer

Cumuleo