De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge de Patoul

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Serge de Patoul
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Serge de Patoul

Cumuleo