De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilaire De Prycker

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Hilaire De Prycker
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Hilaire De Prycker

Cumuleo