De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stany De Rechter

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Stany De Rechter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Stany De Rechter

Cumuleo