De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raymond De Roeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Raymond De Roeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Raymond De Roeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Raymond De Roeck

Cumuleo