De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques De Ruyck

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques De Ruyck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques De Ruyck

Cumuleo