De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stefaan De Ruyck

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Stefaan De Ruyck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Stefaan De Ruyck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Stefaan De Ruyck

Cumuleo