De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian De Witte

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Christian De Witte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Christian De Witte

Cumuleo