De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Deboes

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Frans Deboes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Frans Deboes

Cumuleo