De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Debrulle

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Claude Debrulle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Claude Debrulle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Claude Debrulle

Cumuleo