De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludo Debuysere

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Ludo Debuysere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Ludo Debuysere

Cumuleo