De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Zenner

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Alain Zenner
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Alain Zenner

Cumuleo