De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Declercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Kris Declercq
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Kris Declercq

Cumuleo