De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Deconinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Deconinck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marc Deconinck

Cumuleo