De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Veerle Deconinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Veerle Deconinck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Veerle Deconinck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Veerle Deconinck

Cumuleo